Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Учебни ресурси и дейности, разработени с помощта на LearningApps

Колекция

Описание

Многофункционална платформа за създаване на интерактивни упражнения

Образователни единици

1807 обр. единици