Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Колекция OSR (Open Source Physics)

Колекция

Описание

Колекцията предоставя достъп до учебни ресурси по физика и компютърно моделиране. Симулациите, които ще откриете тук дават нов начин на учениците да разберат, опишат и обяснят физичните явления.

Учебен предмет

Ниво на образованието на аудиторията

Прогимназиален и Гимназиални етапи

Учебен клас

Притежател на правата

Език

Английски език

Тип

Софтуерна симулация/3D

DOI (Дигитален идентификатор на обекта)

Формат

Java, JavaScript, HTML

Образователни единици