Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Интерактивни симулации PhET

Колекция

Описание

Платформа за интерактивни симулации по STEM дисциплини, създадена и поддържана от University of Colorado Boulder.

Ниво на образованието на аудиторията

Начален етап, Прогимназиален етап, Гимназиални етапи

Учебен клас

Език

Английски език

Тип

Интерактивни симулации

Формат

HTML5, Java, Flash

Образователни единици

46 обр. единици