Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Алгоритъм за определяне на знаците на корените на квадратно уравнение