Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Влияние върху медианата и средната стойност: премахване на отдалечена стойност