Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Връзка между производна на функция и уравнение на допирателна към графиката на функцията