Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Графика от уравнение на права по дадени ъглов коефициент и пресечна точка