Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Диференцируемост в точка: аналитично зададена функция (функцията не е диференцируема)