Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Дневен режим. Кои от оградените предмети съответстват на изобразените ситуации?