Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Доказателство на формулата за експоненциалния разпад (включва висша математика)