Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Древна философия: Мъндзъ (Менциус) за човешката природа