Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Енергийни нива съгласно атомния модел на Бор (извеждане с помощта на физиката)