Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Закономерности в промяната на йонизационната енергия на елементите по периоди