Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Изваждане на многоцифрени числа с преминаване и заемане: 7329-6278