Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Извеждане на 3 уравнения на движението (от графиката на скоростта към времето)