Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Използване на мястото на цифрите в числото за събиране на трицифрени числа: част 2