Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Изходно ниво по компютърно моделиране - 3 клас, вариант 2