Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Калифорния геометрия I: Още за еднаквите и подобните триъгълници