Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Компютърни мрежи - разпознаване на елементи от компютърна мрежа