Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Кумулативна геометрична вероятност (по-голяма от определена стойност)