Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Лесни начини за умножение с кратни на 10, 100 и 1000