Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Лице на триъгълник с тригонометрия: задача от АМИП (2003 AIME II задача 11)