Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Метафизика: Размери на безкрайността, част 2 (А сега наистина)