Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Миопия (късогледство) и хиперметропия (далекогледство)