Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно НАСЕЛЕНИЕ, ДЪРЖАВНО И ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО, И ИКОНОМИКА НА СВЕТА (обобщение)