Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Намиране върха на парабола, когато квадратната функция е зададена в общ вид