Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Намиране на пресечната точка с оста у при дадени ъглов коефициент (наклон) и точка от правата (старо)