Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Намиране на уравнение по дадени точка от правата и ъглов коефициент и на уравнение по дадени отрез от оста у и ъглов коефициент