Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Намиране на четириъгълник чрез неговите симетрични характеристики (пример 2)