Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Намиране уравнение на права във вида по дадени ъглов коефициент и отрез от оста у от уравнение във вида по дадени ъглов коефициент и точка от правата (старо)