Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Начало на исляма: Хиджрата към Медина и приемането на исляма в Мека