Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Начертаване на преместването, ускорението и скоростта на тяло, хвърлено под ъгъл, движещо се по парабола