Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Образуване на алкохоли с помощта на хидридни редуциращи агенти