Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Означаване на стотните от 0 до 0,1 върху числова ос