Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Означаване със знак сигма на сумата на членове на геометрична прогресия