Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Опознаване на Южна Америка - географско положение, големина, брегове