Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Отблъскване на електронните двойки във валентния слой при 6 електронни облака