Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Отричане на антецедента (отричането на предпоставката отрича следствието)