Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Още примери за разлагане на квадратни изрази като (x+a)(x+b)