Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Повдигане на квадрат на двучлени от вида (ax+b)²