Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Поправка на сила на триене, поддържаща дървено трупче неподвижно