Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Построяване на графика на линейно уравнение: 5x+2y=20