Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Построяване на графиките на функции, съдържащи квадратен и кубичен корен