Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Построяване на четириъгълник в правоъгълна координатна система: пример