Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Превръщане между рекурентен и явен вид на аритметична прогресия