Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Прегрупиране на хиляди, стотици, десетици и единици в цели числа