Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Преобразуване в общ вид на уравнение по дадени ъглов коефициент и ордината на пресечната точка с оста у