Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Пресмятане на средна скорост или средна големина на скоростта (средна бързина)