Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Пример: Прибавяне на двуцифрени числа (без пренасяне)