Каталог на образователни ресурси със свободен достъп – Проект "Образование за утрешния ден"

Образователни единици

Заглавие е точно Пример: съпоставяне на аргумент на функция със стойността ѝ (уравнение)